Maker Hanoi sẽ tạo điều kiện để các bạn thực hiện các dự án cá nhân, tham gia các dự án của Lab. Các bạn sẽ được hỗ trợ các công cụ, các linh kiện điện tử cơ bản để hoàn thành dự án của mình.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.